لیست تورهای وان هتل هالدی

تمامی تورها با قطار و ترانسفرهای اختصاصی بدون معطلی انجام میگردد

هتلتاریخ حرکتمدت اقامتاتاق دوتختهاتاق سه تختهاتاق چهارتختهاتاق پنج تخته
تور وان کنسرت ابی14 آذر 14024 شب12.000.000 تومان11.600.000 تومان11.000.000 تومان 10.500.000 تومان
تور ریلی هتل هالدی22 آذر 14023 شب7.000.000 تومان6.700.000 تومان6.400.000 تومان 5.900.000 تومان
تور ریلی شب یلدا27 آذر 14023 شب7.000.000 تومان6.700.000 تومان6.400.000 تومان 5.900.000 تومان
تور ریلی کریسمس2 دی 14023 شب7.000.000 تومان6.700.000 تومان6.400.000 تومان 5.900.000 تومان
تور سال نو میلادی9 دی 14023 شببه زودیبه زودیبه زودیبه زودی
تور وان | مهاجر سیر ایرانیان
تور وان | مهاجر سیر ایرانیان

آخرین پکیج های تور ریلی وان

مهاجر سیر ایرانیان تنها مجری مستقیم تور ریلی وان ترکیه

تور وان | تور ریلی وان | تور وان کنسرت شادمهر | تور وان هتل هالدی | تور وان بلک فرایدی | تور وان جمعه سیاه

تور ریلی وان

ویژه کنسرت شادمهر عقیلی

تور وان | تور ریلی وان | تور وان کنسرت شادمهر | تور وان هتل هالدی | تور وان بلک فرایدی | تور وان جمعه سیاه

تور ریلی وان

بلیک فرایدی ( جمعه سیاه )

تور وان | تور ریلی وان | تور وان کنسرت شادمهر | تور وان هتل هالدی | تور وان بلک فرایدی | تور وان جمعه سیاه

تور ریلی وان

هتل هالدی وان ترکیه

نکاتی برای مسافران