لیست تورهای وان هتل هالدی

تمامی تورها با قطار و ترانسفرهای اختصاصی بدون معطلی انجام میگردد

هتلتاریخ حرکتمدت اقامتاتاق دوتختهاتاق سه تختهاتاق چهارتختهاتاق پنج تخته
تور وان هتل هالدی24 مهر 14023 شب7.000.000 تومان6.500.000 تومان6.000.000 تومان 5.500.000 تومان
تور وان کنسرت شادمهر10 آبان 14024 شب10.000.000 تومان9.500.000 تومان9.100.000 تومان 8.700.000 تومان
تور ریلی هتل هالدی14 آبان 14023 شب7.000.000 تومان6.500.000 تومان6.000.000 تومان 5.500.000 تومان
تور ریلی هتل هالدی21 آبان 14023 شب7.000.000 تومان6.500.000 تومان6.000.000 تومان 5.500.000 تومان
تور وان جمعه سیاه29 آبان 14024 شببه زودیبه زودیبه زودیبه زودی
تور ریلی هتل هالدی5 آذر 14023 شب7.000.000 تومان6.500.000 تومان6.000.000 تومان 5.500.000 تومان
تور وان | مهاجر سیر ایرانیان
تور وان | مهاجر سیر ایرانیان

نکاتی برای مسافران