اطلاعات تکمیلی ترانسفر با ون ترک از تبریز، ارومیه، خوی و مرز رازی

ترانسفر به شهر وان | مهاجر سیر ایرانیان

ترانسفر تبریز وان تبریز

امکان رزرو ترانسفر تبریز وان تبریز همه روزه با ون های ترک و سواری اختصاصی برای مسافرین گرامی میسر می باشد

حرکت این ون ها ساعت 7:00 از تبریز و برگشت از وان ساعت 12:00 می باشد ( زمان تقریبی تا رسیدن به شهر وان حدود ساعت 14:00 همان روز )

یکی از امکانات ترانسفر برای شما عزیزان این می باشد که شما را تا درب هتل رزرو شده برده و سپس برای برگشت به تبریز، از درب هتل شما را سوار خواهند کرد

زمان رفت منوط به زمان رزرو شما از قبل می باشد ولی زمان برگشت به اختیار شما و نامحدود میباشد و میتوانید در زمان دلخواه خود از بلیت برگشت استفاده نمایید

ترانسفر به شهر وان | مهاجر سیر ایرانیان

ترانسفر ارومیه وان ارومیه

امکان رزرو ترانسفر ارومیه وان ارومیه همه روزه با اتوبوس های معمولی و وی آی پی، ون های ترک و سواری اختصاصی برای مسافرین گرامی میسر می باشد

حرکت این ون ها ساعت 7:00 از ارومیه و برگشت از وان ساعت 12:00 می باشد ( زمان تقریبی تا رسیدن به شهر وان حدود ساعت 14:00 همان روز )

یکی از امکانات ترانسفر برای شما عزیزان این می باشد که شما را تا درب هتل رزرو شده برده و سپس برای برگشت به ارومیه، از درب هتل شما را سوار خواهند کرد

زمان رفت منوط به زمان رزرو شما از قبل می باشد ولی زمان برگشت به اختیار شما و نامحدود میباشد و میتوانید در زمان دلخواه خود از بلیت برگشت استفاده نمایید

ترانسفر به شهر وان | مهاجر سیر ایرانیان

ترانسفر خوی وان خوی

امکان رزرو ترانسفر خوی وان خوی همه روزه با ون های ترک و سواری اختصاصی برای مسافرین گرامی میسر می باشد

حرکت این ون ها ساعت 8:00 از خوی و برگشت از وان ساعت 12:00 می باشد ( زمان تقریبی تا رسیدن به شهر وان حدود ساعت 14:00 همان روز )

یکی از امکانات ترانسفر برای شما عزیزان این می باشد که شما را تا درب هتل رزرو شده برده و سپس برای برگشت به خوی، از درب هتل شما را سوار خواهند کرد

زمان رفت منوط به زمان رزرو شما از قبل می باشد ولی زمان برگشت به اختیار شما و نامحدود میباشد و میتوانید در زمان دلخواه خود از بلیت برگشت استفاده نمایید

ترانسفر به شهر وان | مهاجر سیر ایرانیان

ترانسفر مرز وان مرز

امکان رزرو ترانسفر از مرز کاپی کوی به وان و بلعکس همه روزه با ون های ترک برای مسافرین گرامی میسر می باشد

حرکت این ون ها ساعت از 8:00 الی 12:00 از مرز کاپی کوی و برگشت از وان ساعت 11:00 می باشد ( زمان تقریبی تا رسیدن به شهر وان حدود ساعت 13:00 همان روز )

یکی از امکانات ترانسفر برای شما عزیزان این می باشد که شما را تا درب هتل رزرو شده برده و سپس برای برگشت به مرز کاپی کوی، از درب هتل شما را سوار خواهند کرد

مزایای استفاده از این ترانسفر حذف انتظار مسافرین در مرز ترکیه برای خروج ون ها از صف ترازیت می باشد

زمان رفت منوط به زمان رزرو شما از قبل می باشد ولی زمان برگشت به اختیار شما و نامحدود میباشد و میتوانید در زمان دلخواه خود از بلیت برگشت استفاده نمایید

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.